• Baner Równi i Transparentni w ZUT

    Równi i transparentni w ZUT

Komisja ds. równego traktowania

Komisja ds. równego traktowania w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie na okres od 1 stycznia 2022 r. do 31sierpnia 2024 r., w składzie:

1)      dr Monika Śpiewak-Szyjka – przewodnicząca, pełnomocnik ds. równego traktowania;

2)      dr inż. Dominika Plust – pełnomocnik ds. studentów i doktorantów będących osobami z niepełnosprawnościami;

3)      dr Jolanta Bamberska – rzecznik zaufania;

4)      dr hab. Maciej Nowak, prof. ZUT – rzecznik dyscyplinarny ds. nauczycieli;

5)      dr hab. inż. Krzysztof Pietrusewicz, prof. ZUT – prorektor ds. organizacji i rozwoju uczelni;

6)      inż. Monika Łukaszewska – Biuro Rektora;

7)      inż. Agnieszka Jansohn-Borghina – Biuro Rektora;

8)      mgr Łucja Madeła – Dział Kadr;

9)      mgr inż. Anna Jasińska – Dział Studencki;

10)     mgr inż. Agnieszka Korpal – RCiITT;

11)     dr Sylwia Gołąb – WEkon.